ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
Δευτέρα, 18 Μαϊος 2020 14:44

Αποδοχή παραίτησης Δημοτικού Συμβούλου ΑΔΑ: 9ΞΞ8ΩΨ6-ΦΒΘ Κύριο

Απόφαση Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Αλοννήσου Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.» σύμφωνα με τις οποίες η παραίτηση των δημοτικών συμβούλων υποβάλλεται εγγράφως στον Δήμαρχο και γίνεται οριστική αφότου ο Δήμαρχος την αποδεχθεί.

2. Τις διατάξεις της εγκυκλίου 43/06-08-2014 κεφ. Α΄ παρ. 6 εδαφ. 3 του Υπουργείου Εσωτερικών.

3. Την υποβληθείσα αίτηση παραίτησης του κ. Αθανασίου Γεώργιου του Χρήστου από το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου, με τον συνδυασμό «ΠΡΩΤΑ Η ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ» που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 2242/13-5-2020

4. Την υπ΄ αριθ. 33/2019 απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και της 2ας Ιουνίου 2019.

5. Το από 28/08/2019 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας δημοτικής αρχής. Αποφασίζει Αποδέχεται την παραίτηση του κ. Αθανασίου Γεώργιου του Χρήστου από το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και την ιστοσελίδα του Δήμου και να κοινοποιηθεί δεόντως.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΦΙΝΗΣ

Διαβάστηκε 132 φορές
Βρίσκεστε εδώ: Home ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Αποδοχή παραίτησης Δημοτικού Συμβούλου ΑΔΑ: 9ΞΞ8ΩΨ6-ΦΒΘ