ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017 14:18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424350201

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr

                                                                                                                    Αλόννησος  15/12/2017                                                                                                                                                                Αριθ. Πρωτ/λου 5673

Προς τους κ.κ Α) Βαφίνη Πέτρο, Δήμαρχο

                          Β) Δημοτικούς Συμβούλους

1)Καλογιάννη Δ. Θεόδωρο, Αντιπρόεδρο

2)Αναγνώστου Κική, Γραμματέα

3)Παπαβασιλείου Κ. Παναγιώτη, μέλος

4)Αργυρίου Στ.  Άγγελο, Αντιδήμαρχο

5)Καλογιάννη  Ν. Μιχαήλ ,Αντιδήμαρχο

6)Αγάλλου Π. Σμαραγδή, Μέλος

7)Κυριαζή Ι. Μαγδαληνή, Μέλος

8)Χρήστου Χ. Δημήτριο, Μέλος

9)Τσουκανά Ι. Χριστίνα, Μέλος

10)Μαλαματένια  Θ. Βάϊο, Μέλος

11)Αναγνώστου Γ. Παναγιώτη, Μέλος

12)Θεοδώρου Ν. Χαρίκλεια, Μέλος

13)Καλογιάννη Κ .Δημήτριο, Μέλος

14)Χλίβα  Ν. Κωνσταντίνο, Μέλος

15)Δροσάκη Ι. Κωνσταντίνο, Μέλος

16) Αναγνώστου Β. Παναγιώτη, Μέλος

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

      Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 24 / 2017 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, την 19 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1  Περί  έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του  δήμου έτους 2018

2  Περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο Δημιουργία Κέντρου Ευαισθητοποίησης της Γνώσης Αλοννήσου στο πλαίσιο του έργου Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών χώρων στην Αλόννησο και στο Δυτικό Παγασητικό  στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Περιφερειακό  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2010  Αξονας  Προτεραιότητας 3  Προστασία του περιβάλλοντος - μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον

3  Περί σύναψης και υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του δήμου Αλοννήσου και περί έγκρισης  των όρων αυτής για την υποβολή πρότασης στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας  2014-2020 και για την υλοποίηση της Πράξης Δημιουργία Κέντρου Ευαισθητοποίησης της Γνώσης Αλοννήσου στο πλαίσιο του έργου Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων στην Αλόννησο  και στο Δυτικό Παγασητικό

4  Περί  σύναψης και υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Αλμυρού και του Δήμου Αλοννήσου και περί έγκρισης των όρων αυτής για την υλοποίηση της Πράξης Δημιουργία Κέντρου Ευαισθητοποίησης της Γνώσης Αλοννήσου στο πλαίσιο του έργου Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών χώρων στην Αλόννησο και στον Δυτικό Παγασητικό στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Περιφεραικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 - 2010

5  Περί ανατροπής αναλήψεων υποχρέωσης οικονομικού έτους 2017

6  Περί αύξησης του τέλους καθαριότητας - φωτισμού για το έτος 2018

7  Καθορισμός τροφείων στο παιδικό σταθμό του δήμου Αλοννήσου

8  Περί αύξησης τελών ύδρευσης

9  Περί έγκρισης τεχνικού προγράμματος  έτους 2018 του ΔΛΤ

10  Ψήφιση πρου/σμού και πίνακας στοχοθεσίας - ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης για το οικον. Έτους 2018 του ΔΛΤ

11  Eγκριση 5ης αναμόρφωσης  πρου/σμού οικον. Έτους 2017 του ΔΛΤ

12  Περί  ανακατανομής  7.200,00 ευρω από τη χρηματοδότηση του ΥΠ.ΕΣ για το έργο           αριθμ. 2001ΣΕ05500002 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ     ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΗ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ ΣΑΕ 055

13  Περί ανακατανομής 13.805,60 ευρω από χρηματοδότηση του ΥΠΕΣ για το έργο αριθμ. 2003ΣΕ05500005 Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α και β βαθμού της χώρας ΣΑΕ055

14  Περί έγκρισης Α πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της παροχής υπηρεσίας με τίτλο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

15  Περί έγκρισης  του αριθμ. 5533/8-12-2017 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της παροχής υπηρεσίας με τίτλο Υπηρεσία ενοικίασης περιπτέρου για την συμμετοχή του δήμου στην 3η Εκθεση Τουρισμού GRECKA  PANORAMA  στις 1-2-3 Δεκεμβρίου 2017 στην Πολωνία πρου/σμού 2.000 ευρω

16  Περί έγκρισης   του αριθμ. 5527/8-12-2017 Β πρωτοκόλλου οριστικής Παραλαβής της παροχής υπηρεσιών με τίτλο ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   οργανωσης δυο στοχευμενων δρασεων για την προβολη και προώθηση του τουριστικου προιοντος στην Oλλανδια και στο Βελγιο πρου/σμού 4.216,00 ευρω

17  Εξέταση αίτησης της Παρασκευής Καλογιάννη

18  Περί οριστικής παραλαβής και έγκρισης της βεβαίωσης περαίωσης για την παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας νερού στον δήμο Αλοννήσου - αφαλάτωση

19  Ορισμός  εκπροσώπου στην ΕΚΠΟΛ

20  Εγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του ΚΔΑΠ  Αλοννήσου

21  Περί  έγκρισης  του πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής της παροχής  υπηρεσίας με τίτλο ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΤΟΠΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ  ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ στις ΘΕΣΕΙΣ  ΑΘΕΡΑΣ  ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ - ΓΚΑΛΑΧΥ ΑΘΕΡΑΣ ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ  ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΑΤΗΤΗΡΙ ΚΑΒΟΣ ΒΟΤΣΗ ΑΘΕΡΑΣ ΡΟΥΣΟΥΜ  ΑΘΕΡΑΣ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΑ

22  Περί ανακατανομής υπολοίπου  πιστώσεων χρηματοδότησης ΥΠ.ΕΣ/ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2007 για την εκτέλεση των εργασιών ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

                                                                                                                          

                                                                                                                   Ο Πρόεδρος Του Δ.Σ.

    

                                                                                                                Τσουκανάς  Κ.  Παναγιώτης

Διαβάστηκε 467 φορές
Βρίσκεστε εδώ: Home ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ