ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
Τετάρτη, 05 Φεβρουαρίου 2020 12:06

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ [1] ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Κύριο

Αναρτήθηκε από την
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

                

              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Ταχ. Δ/νση         : Αλόννησος

Ταχ. Κώδικας    : 37005

Τηλέφωνο        : 2424350202

Πληροφορίες :Ν.  Αναγνώστου

E-mail : nikolaos.anagnostoy @0578.syzefxis.gov.gr

 

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αλόννησος

:

04.02.2020

 

Αριθ. Πρωτ.

:

467

 

 

 

 

         

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ [1] ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 11-17 του Ν.3584/2007

3.Την αρ.55/74802/29-12-2010 ερμηνευτική εγκύκλιο του τμήματος προσωπικού ΟΤΑ της Γενικής Διεύθυνσης Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών ,Αποκεντρωμένης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ,όπου διευκρινίζεται πως για την πρόσληψη ατόμων στις θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών δεν απαιτείται η πρόβλεψη των θέσεων αυτών στον ΟΕΥ του Δήμου ,γιατί συνίσταται απευθείας από τον νόμο.

 1. Το άρθρο 213 του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] σύμφωνα με το οποίο η παρ. 1 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 (Α' 143) αντικαθίσταται ως εξής: « Σε κάθε δήμο συνιστώνται θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των Αντιδημάρχων του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 59 του ν. 3852/2010» .

5.Το γεγονός ότι στον Δήμο Αλοννήσου, σύμφωνα με τα ανωτέρω ,μπορούν να ορισθούν τρείς ( 3 ) θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των Αντιδημάρχων του δήμου, σύμφωνα με την προαναφερθείσα διάταξη .

6.Την αρ.4368/30-8-2019 Απόφαση του Δημάρχου Αλοννήσου διατήρησης της ειδικής συνεργάτιδας κας Καρακατσάνη Θέτις του Κωνσταντίνου, ΠΕ Οικονομικού από 1η Σεπτεμβρίου 2019 έως και τη λήξη της θητείας του, ήτοι 31-12-2023.

7.Την ανάγκη πλήρωσης της μίας (1) εκ των δυο (2) θέσεων Ειδικών Συνεργατών του Δημάρχου για την παροχή βοήθειας σε  θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου, τη συστηματική παρακολούθηση στον τομέα δραστηριότητας του και κάθε άλλη εργασία που θα τους ανατίθεται από τον Δήμαρχο.

 1. Το γεγονός ότι η πλήρωση μίας (1) από τις παραπάνω θέσεις, οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί στο σύνολό τους, μπορεί να γίνεται με απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση σε θέματα σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση.

                                                           ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

την πλήρωση μιας   (1) θέσεως Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου Αλοννήσου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, , απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) με εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση σε θέματα σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση και με αντικείμενα απασχόλησης την παροχή συμβουλών, τη διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών, εισηγήσεων, προτάσεων κλπ συμβουλευτικό έργο, γραπτά ή προφορικά, εντός του κύκλου των γνώσεων ή/και της εμπειρίας του ή της επαγγελματικής ειδίκευσής του.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 (Α’ 143-άρθρα 11 έως και 14) καθώς και τα λοιπά απαιτούμενα προσόντα της παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 και να μην έχουν τα κωλύματα διορισμού των άρθρων 15 έως και 17 του ιδίου νόμου ήτοι:

 • Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) (άρθρο 12).
 •  Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος, άρθρο 11 & 13).
 •  Να έχουν την υγεία και τη φυσική ικανότητα που τους επιτρέπει την άσκηση των καθηκόντων τους της αντίστοιχης θέσης (άρθρο 14).
 •  Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 11 & 15).
 • Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 16).
 • Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17).
 • Να είναι κάτοχοι οποιουδήποτε πτυχίου ή διπλώματος ή απολυτήριου τίτλου (τίτλου σπουδών) δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλου ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος ή απολυτήριου τίτλου (τίτλου σπουδών) της αλλοδαπής (συνοδευόμενου από την πράξη ισοτιμίας-αντιστοιχίας του), ανεξαρτήτως ειδικότητας.
 • Να έχουν την προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 (Α’ 143) “1. (…) εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση σε θέματα σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση, που αποδεικνύονται, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 (…) ήτοι “γ. (…) ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (…) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης (…)”.

Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι με την αίτησή τους:

 1.  Βιογραφικό σημείωμα
 2. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ή απολυτήριου τίτλου (τίτλου σπουδών) δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος (τίτλου σπουδών) της αλλοδαπής (συνοδευόμενου από την πράξη ισοτιμίας-αντιστοιχίας του), ανεξαρτήτως ειδικότητας.
 4.  Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι κατέχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως 14 ως παραπάνω) καθώς και ότι δεν έχουν τα κωλύματα των άρθρων 15 έως και 17 του
  Ν. 3584/2007 (Α’ 143).
 6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή τους από αυτές (για τους άνδρες υποψηφίους).
 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 μετά των σχετικών δικαιολογητικών απόδειξης της ύπαρξης επαρκών γνώσεων και εμπειρίας ή επαγγελματικής ειδίκευσης σε θέματα σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση, αναλόγων με τα αντικείμενα απασχόλησής του (παρ. 1 και 3γ του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 (Α’ 143).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από  07 /02/2020 έως και 13/02/2020, στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Αλοννήσου, (Δημαρχείο Αλοννήσου Ταχ. Δ/νση: Αλόννησος - Τ.Κ. 37005 Αλόννησος), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι αιτήσεις που θα σταλούν ταχυδρομικώς, για να γίνουν δεκτές ως εμπρόθεσμες, πρέπει να έχουν ταχυδρομηθεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται υπόψη ως αποδεικτικό στοιχείο της αποστολής, η σφραγίδα του ταχυδρομείου επί του φακέλου της αποστολής.

Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συνεργάτη θα ενεργηθεί ,ύστερα από τη δημόσια γνωστοποίηση μέσω του Τύπου, με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που είναι κατά την κρίση του κατάλληλο. Η απόφαση του Δημάρχου θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Οι Ειδικοί συνεργάτες, δεν παρεμβάλλονται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε οι θέσεις τους έχουν αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του οικείου Δημάρχου, για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί. Δεν ασκούν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου, τον οποίο έχουν οριστεί να εξυπηρετήσουν. Το συμβουλευτικό τους έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο.

Οι αποδοχές των Ειδικών Συνεργατών, καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία. Στην πράξη πρόσληψης θα γίνει σχετική μνεία για την εξασφάλιση της πίστωσης για την μισθοδοσία των εν λόγω θέσεων των Ειδικών Συνεργατών.

Η Σύμβαση εργασίας των Ειδικών Συνεργατών, λύνεται με τον θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση, την καταγγελία της ή την πάροδο των πέντε (5) ημερών από την αποχώρηση του Δημάρχου, εφόσον οι αντικαταστάτες τους δεν εκδηλώσουν με πράξη τους την συγκατάθεσή τους για τη διατήρησή τους.

   Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης ή η αποδοχή της παραίτησης ενεργείται με απόφαση Δημάρχου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την δημοσίευσή της.

Στην περίπτωση της έκπτωσης του Ειδικού Συνεργάτη ή της αποχώρησης του Δημάρχου, η λύση της εργασιακής σχέσης θα επέλθει αυτοδίκαια αζημίως για τον Δήμο, η δε σχετική πράξη έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα.

Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και θα δημοσιευτεί σε μία εφημερίδα ημερήσιας κυκλοφορίας του Ν. Μαγνησίας.

                                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

                                                                     ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΦΙΝΗΣ

Διαβάστηκε 497 φορές
Βρίσκεστε εδώ: Home ΝΕΑ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ [1] ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ