ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
07 Φεβρουαρίου 2013 Σε ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο.Π.Α.Κ.Δ.Α.

Αρ. Αποφ. 6/2013                                                         Περίληψη: Περί  Ψήφισης  προϋπολογισμού του Ο.Π.Α.Κ.Δ.Α  Δήμου Αλοννήσου οικονομικού έτους 2013

Στην  Αλόννησο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα
την 5η  Φεβρουαρίου  2012 , ημέρα
Τρίτη και ώρα 18.00΄  συνήλθε σε
ειδική  συνεδρίαση το Δ.Σ. του
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ»  ύστερα από την   28/1.2.2013
πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. προς κάθε μέλος του Δ.Σ. σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

07 Φεβρουαρίου 2013 Σε ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο.Π.Α.Κ.Δ.Α.

Δείτε το συννημένο αρχείο

  synopitiki_katastasi_prypologismou_opakda_2013.pdf


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ-ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
  για το έτος: 2013

Κωδικοί αριθμοί

Έσοδα και Εισπράξεις

Προϋπολογισμός

0

Τακτικά Έσοδα

97.050,00

1(πλην 13)

Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για   επενδύσεις)

153.500,00

2

Έσοδα παρελθόντων ετών

0,00

31

Εισπράξεις από Δάνεια

0,00

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη

0,00

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων   και Τρίτων

129.200,00

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους

69.442,82

13

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

0,00

Σύνολο Πόρων

449.192,82

 

Κωδικοί αριθμοί

Έξοδα και Πληρωμές

Προϋπολογισμός

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

230.300,00

61,62

Αμοιβές και παροχές τρίτων

27.600,00

63,64

Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα

19.100,00

651

Τοκοχρεωλύσια δανείων

0,00

66

Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών

15.142,85

67,68

Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα

1.600,00

81

Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.

3.549,97

82,85

Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

130.200,00

 

 

 

 

Επενδύσεις

 

71

Αγορές

16.700,00

73

Έργα

0,00

74

Μελέτες

0,00

75

Συμμετοχή σε επιχειρήσεις

0,00

652

Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων

0,00

9111

Αποθεματικό

5.000,00

Σύνολο εξόδων και πληρωμών

449.192,82

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

05 Φεβρουαρίου 2013 Σε ΟΠΑΚΔΑ

Το πρόγραμμα ‘βοήθεια στο σπίτι’ στην Αλόννησο αφορά άτομα μη αυτοεξυπηρετούμενα με διάφορες ανάγκες που στερούνται ενός δικτύου ικανού να στηρίξει τις πρωταρχικές τους ανάγκες και να μην τους κάνει να αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι.

Το πρόγραμμα έχει σαν στόχο να ανταποκριθεί σε διάφορες απαιτήσεις παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα φροντίδας και αρωγής που να εξασφαλίζει μια καλή ποιότητα ζωής και να θέτει σαν σκοπό να ενδυναμώσει την ατομική αυτονομία , να προβλέψει την μη αυτοεξυπηρέτηση ,να κρατήσει το άτομο όσο το δυνατόν περισσότερο στο οικογενειακό πλαίσιο εξασφαλίζοντας όταν είναι ανάγκη καθημερινή ποιοτική κατ’οίκων βοήθεια. Αυτό επιτρέπει τις οικογένειες να αποφορτιστούν από τις καθημερινές ανάγκες των ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ.

Παρέχουμε ψυχολογική στήριξη ,νοσηλευτική φροντίδα και πρακτική στήριξη για την οργάνωση και την καθαριότητα του σπιτιού. Τα άτομα που εμπλέκονται σ’αυτή τη δουλειά είναι τρία: η ψυχολόγος, η νοσοκόμα και η οικιακή βοηθός. Η ψυχολόγος έχει την ευθύνη του συντονισμού και του ελέγχου του προγράμματος ,συνδράμει άτομα με ψυχολογικά προβλήματα αναζητώντας πιθανή κρατική οικονομική βοήθεια(αναπηρικές συντάξεις, οικογενειακά επιδόματα, επιχορηγήσεις).Η νοσοκόμα ελέγχει την σωστή εφαρμογή της θεραπείας σε συνεχή συνεννόηση με τον θεράποντα γιατρό, φροντίζει την προσωπική υγιεινή και σε περίπτωση κατάκοιτων η φροντίδα είναι καθημερινά .Η οικιακή βοηθός ασχολείται με τις δουλειές του σπιτιού.

Σελίδα 2 από 2
Βρίσκεστε εδώ: Home ΝΕΑ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΠΑΚΔΑ