ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
Πέμπτη, 04 Δεκεμβρίου 2014 00:00

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ Ο.Π.Α.Κ.Δ.Α. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ                                                                   

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ-

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

                                                                          Αλόννησος   19/11/2014   

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  Ο.Π.Α.Κ.Δ.Α.

ΑΡΙΘΜ.  54/2014

ΘΕΜΑ:   Περί έγκρισης  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και  του Ολοκληρωμένου Πλαισίου

Δράσης ( ΟΠΔ) έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Π.Α.Κ.Δ.Α.

 

 

Το   διοικητικό συμβούλιο του «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ-ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ»  με την υπ. αριθμ.  54/2014  απόφαση ενέκρινε τον προϋπολογισμό του δήμου Αλοννήσου

για το οικ. έτος 2015 ο οποίος έχει ως εξής:

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ-ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ οικ. έτους 2015

Κωδικοί

Έσοδα και Εισπράξεις

 

Προϋπολογισμός

 

Αριθμοί

   

σε ευρώ

 

0

Τακτικά Έσοδα

 

94.200,00

 

1 (πλην 13)

Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)

 

123.671,20

 

2

Έσοδα παρελθόντων ετών

 

0,00

 

31

Εισπράξεις από Δάνεια

 

0,00

 

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά

 

0,00

 
 

παρελθόντα έτη

     

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων

 

93.300,00

 

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους

 

54.300,00

 

13

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

 

0,00

 
 

Σύνολο Εσόδων :

 

365.471,20

 
       

Κωδικοί

Έξοδα και Πληρωμές

Προϋπολογισμός

 

Αριθμοί

   

σε ευρώ

 

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

200.377,00

 
 

 

   

61,62

Αμοιβές και παροχές τρίτων

24.150,00

 
       

63,64

Φόροι, Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα

30.626,00

 
       

651

Φόροι, Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα

0,00

 

66

Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών

9.800,50

 
       

67,68

Μεταβιβάσεις σε τρίτους ,Λοιπά έξοδα

900,00

 
       

81,83

Επιχορηγούμενες και μη πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο

185,70

 
       

82,85

Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

93.300,00

 
 

Επενδύσεις

   

71

Αγορές

3.132,00

 

73

Έργα

0,00

 

74

Μελέτες

0,00

 

75

Συμμετοχή σε επιχειρήσεις

0,00

 

652

Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων

0,00

 

9111

Αποθεματικό

3.000,00

 
 

Σύνολο εξόδων και πληρωμών :

365.471,20

 
           

         

                                                                                            Ο Πρόεδρος

                                                                                                                                                                                           Χρήστου Δημήτριος 

Διαβάστηκε 1348 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 04 Δεκεμβρίου 2014 13:11
Βρίσκεστε εδώ: Home ΝΠΔΔ Ο.Π.Α.Κ.Δ.Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ Ο.Π.Α.Κ.Δ.Α. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015